btm-mobil-liggande

Bockning, rörbockning & kantpressning
Vi har idag utrusting för att bocka, böja och kantpressa det mesta. Här nedan ser du några exempel:

HERBER bockningsmaskin typ 700S
Rördimensioner 30*2, 38*2, 45*2
Rörupptagningslängd (centrum radieskiva – rörstopp)

7 meter

Beyeler Xpert 250 x 3100
Den hydrauliska kantpressen för maximal repeternoggrannhet

HEM  |  OM OSS  |  PRODUKTER & TJÄNSTER  |  REFERENSER & PROJEKT  |  KONTAKT
BTM Smide AB | Gustavsviksvägen 38 | 132 51 Saltsjö-Boo
+46 (0)87153080  | info@btmsmide.se