btm-mobil-liggande

BTM Smide AB – ett gasellföretag
BTM Smide AB växer fortfarande och blev utsedd till ett av Sveriges Gasellföretag 2009.

Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag klarade kraven för att utses till ett Gasellföretag 2009.
För oss var detta självklart en morot till att forsätta utvecklas och vara ett konkurenskraftigt företag.

Kriterier för ett Gasellföretag
• har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
• har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
• har minst tio anställda.
• har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
• har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
• har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
• har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
• har sunda finanser.
 

HEM  |  OM OSS  |  PRODUKTER & TJÄNSTER  |  REFERENSER & PROJEKT  | KONTAKT
BTM Smide AB | Gustavsviksvägen 38 132 51 Saltsjö-Boo
+46 (0)87153080  | info@btmsmide.se